• POT POT - Cobalt Candlestuck
  • POT POT - Cobalt Candlestuck
  • POT POT - Cobalt Candlestuck
  • POT POT - Cobalt Candlestuck

POT POT - Cobalt Candlestuck

Regular price

Handmade earthenware ceramic, glaze candlestick holder. Made in Naarm by Ashleigh Gilluley AKA Pot Pot Ceramics